Notice: Undefined index: ndate in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 162Notice: Undefined offset: 1 in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 182Notice: Undefined offset: 2 in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 208 District Forest Office Bhojpur
  • जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

    जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

  • जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

    जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

  • जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

    जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर

जिल्ला वन कार्यालय भोजपुरको परिचय
यस जिल्लामा वि.सं. २०४० भन्दा अगाडि अरुण वन डिभिजन कार्यालय, संखुवासभा अन्र्तगत भोजपुर रेन्ज कार्यालय स्थापना गरी संखुवासभाबाट नै वन सम्वन्धि कृयाकलापहरुको संचालन हुने गरेको थियो । विकेन्द्रिकरणको सिद्वान्त अनुसार वन विभागको संरचना बदलिदा वि.सं. २०४० सालमा पाँचै वटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय वन निर्देशनालयको स्थापनासँगै यस जिल्लामा पनि जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । वि.सं. २०५० सालमा वन विभागको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भए पश्चात भोजपुर जिल्लामा यस कार्यालय अन्र्तगत ८ वटा रेन्जपोष्टहरु रहेकोमा वि.सं. २०७० सालमा दोश्रो पटक वन विभागको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भई ८ वटा ईलाका वन कार्यालयहरु कायम भएका छन् ।

यस जिल्लामा ८ वटा ईलाका वन कार्यालयहरूवाट ५९ वटा गा.वि.स. र १ वटा नगरपालिकाका जनताहरूलाई स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान हुंदै आई रहेको छ । वन विभागको नया संरचना २०७० अनुसार हाल जिल्लामा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ६१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ । यस कार्यालयका दरबन्दी संरचना अनुसुचि १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।