Notice: Undefined index: ndate in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 162Notice: Undefined offset: 1 in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 182Notice: Undefined offset: 2 in /home/dfobhojpurgov/public_html/catalog/controller/common/header.php on line 208 गुनासो/ सुझाव | District Forest Office Bhojpur

गुनासो/ सुझाव

तपाईले आफनो गुनासो/ सुझाव तल दिईएको ठेगानामा हुलाकवाट, फोनवाट अथवा तलको फाराम प्रयोग गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ।

गुनासो/ सुझाव अंग्रेजी अथवा नेपाली युनिकोड भाषामा हुनुपर्नेछ।.

हाम्रो ठेगाना

ठेगाना:
नेपाल सरकार,
वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय,
वन विभाग,
जिल्ला वन कार्यालय भोजपुर 

टेलिफोन:
१२३

फयाक्स:
१२३

गुनासो/ सुझाव फाराम

नाम:


ईमेल ठेगाना:


मोवाईल नं.:


गुनासो/ सुझाव:


तल देखिए अनुसारको कोड यहां हाल्नुहोस: