प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. १

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुर

nepal-flag

हाम्रो परिचय


प्रचलित वन संग सम्वन्धित ऐन नियम र राष्ट्रिय वन नीति प्रभावकारी कार्यान्यवयन गरि नेपाल अधिराज्यका वन क्षेत्रको दिगो विकास एवं व्यवस्थापन गर्न वन विभाग अन्तरगत ७४ जिल्लामा ५ वर्गका जिल्ला वन कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने बाँकी १ जिल्ला मुस्ताङमा जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय रहने व्यवस्था भएतापनि उक्त कार्यालयको प्रमुखमा वन विभाग अन्तर्गत जनरल फरेष्ट्री समूहका अधिकृत कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला वन कार्यालय नेपाल सरकारको वनसंग सम्वन्धित ऐन, नियम नीति र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने जनस्तरमा रहेको सबैभन्दा तल्लो कार्यान्वयन इकाई भएकोले यसलाई वन विभागको मेरुदण्डको रुपमा लिईने गरिन्थयो । वन विभागको परिवर्तित संरचना अनुसार वि.सं. २०४० सालमा आएर विकेन्द्रिकरणको सिद्वान्त अनुसार पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय वन निर्देशनालयको स्थापनासँगै यस जिल्लामा पनि जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । वि.सं. २०५० सालमा भएको वन विभागको संगठनमा भएको सामान्य फेरवदल पश्चात् हाल २०७५ सालमा आएर वनको संगठनात्मक परिवर्तन अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय वन निर्देशनालय, डिभिजन वन कार्यालय तथा सव डिभिजन वन कार्यालयमा रुपान्तरण भई कार्यान्वयन भईरहेको छ । यस प्रदेश अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालयहरु मध्ये भोजपुर डिभिजन वन कार्यालय पनि एक हो । भोजपुर डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन ।