प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. १

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुर

nepal-flag

साखा/फाटहरू

 डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत रहेका

(क) कर्मचारी प्रशासन शाखा
(ख) योजना तथा व्यवस्थापन शाखा
(ग) आर्थिक प्रशासन शाखा
(घ) सदुपयोग फांट
(ड.)मुद्दा फांट
(च) स्टोर फांट