प्रदेश सरकार

प्रदेश नं. १

वन, वातावरण तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय

वन निर्देशनालय

डिभिजन वन कार्यालय, भोजपुर

nepal-flag

साङ्गठनिक संरचना

यस जिल्लामा वि.सं. २०४० भन्दा अगाडि अरुण वन डिभिजन कार्यालय, संखुवासभा अन्तरगत भोजपुर रेन्ज कार्यालय स्थापना गरी संखुवासभाबाट नै वन सम्वन्धि कृयाकलापहरुको संचालन हुने गरेको थियो । विकेन्द्रिकरणको सिद्वान्त अनुसार वन विभागका संरचना बदलिदा वि.सं. २०४० सालमा पाँचै वटा विकास क्षेत्रमा क्षेत्रिय वन निर्देशनालयको स्थापनासँगै यस जिल्लामा पनि जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना भयो । वि.सं. २०५० सालमा वन विभागको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भए पश्चात भोजपुर जिल्लामा यस कार्यालय अन्तरगत ८ वटा रेन्जपोष्टहरु रहेकोमा वि.सं.२०७० सालमा दोश्रो पटक वन विभागको सांगठनिक संरचनामा परिवर्तन भई ८ वटा ईलाका वन कार्यालयहरु कायम भएका थिए। 

यस जिल्लामा २०७४/०७५ मा ८ वटा ईलाका वन कार्यालयहरूवाट ७ वटा गाँउपालिका र २ वटा नगरपालिकाका जनताहरूलाई स्थानीय स्तरमा सेवा प्रदान गरीएको छ । हालको संरचना अनुसार यस जिल्ला अन्तर्गत १ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालय रहेका छन । नयाँ संरचना अनुसार यस डिभिजनमा प्राविधिक र अप्राविधिक गरी ४४ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको छ । यस कार्यालयका दरबन्दी संरचना माथिको तालिका अनुसार रहेको छ।